ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบของตามกิจกรม Kick – Off “พม.ปันสุขสู่ชุมชน ”ไม่ว่าคุณจะอยู่ พม.จะตามไปเยี่ยม

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอชะอำ เจา้หน้าที่เทศบาลตำบลนายาง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พื้นที่อำเภอชะอำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบของตามกิจกรม Kick – Off “พม.ปันสุขสู่ชุมชน ”ไม่ว่าคุณจะอยู่ พม.จะตามไปเยี่ยม จำนวน 2 ครอบครัว ณ พื้นที่เทศบาลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: