ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมเยียมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมืองเพชรบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมเยียมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเคสร้องเรียน) ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และจัดทำเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป ณ พื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: