ลงพื้นที่พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านป่าเด็ง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ขึ้นรถออกเดินทางเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลป่าเด็งจำนวน 2 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาทิเช่น 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2566 2. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ (CSR) จังหวัดเพชรบุรี มอบที่นอนลมให้คนพิการเพื่อป้องกันการกดทับ และร่วมบูรณาการการดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด


Share: