ลงพื้นที่พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านกลัดหลวง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัคร พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ขึ้นรถออกเดินทางเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง จำนวน 4 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2566 และสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและร่วมบูรณาการการดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง หมู่ 3 บ้านสาระเห็ด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


Share: