ลงพื้นที่มอบวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางสาวธัญญรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี สโมสรโรตารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 รายและมอบที่นอนอัดลมป้องกันการกดทับให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ราย


Share: