นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ร่วมมอบและสนับสนุนข้าวกล่องปรุงสุก แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง (กลุ่มเปราะบาง) จากสถานการณ์โควิด-19

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย กำนันตำบลหนองชุมพลเหนือ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่หนองชุมพลเหนือลงพื้นที่ร่วมมอบและสนับสนุนข้าวกล่องปรุงสุก แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง (กลุ่มเปราะบาง) จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดศีลวนาราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


Share: