ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ร้องขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในการดำรงชีพ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทีม One Home ปลัดอำเภอท่ายาง เจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอท่ายาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคอย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ร้องขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในการดำรงชีพ เนื่องจากผู้ร้องผิดสัญญาเงินกู้กับธนาคารสองแห่ง และถูกฟ้องบังคับคดี โดนยึดบ้านจำนวน 2 หลัง ณ พื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แผนการช่วยเหลือ

1.เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ

2.ประเมินให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

3.ให้คำปรึกษา เสริมสร้างกำลังใจ


Share: