ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย กาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งยังต้องดูแลบุตร อีก 3 คน ทำให้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพและจักได้นำพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนต่อไป


Share: