พม.เพชรบุรี ร่วมอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมารท์โฟนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ”

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมลงพื้ี่นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะให้แก่กลุ่มพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมารท์โฟน เป็นต้น ในพื้นที่ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทะยอยกระจายลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการช่วยให้ครอบคลุมมากที่สุด


Share: