สนง.พมจ.เพชรบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ตู้ พม.ปันสุข “แบ่งปัน แบ่งสุข บรรเทาทุกข์” (ตู้ที่ ๒)

สนง.พมจ.เพชรบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ตู้ พม.ปันสุข “แบ่งปัน แบ่งสุข บรรเทาทุกข์” (ตู้ที่ ๒)

นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครเพชรบุรี จัดตั้ง ตู้ พม.ปันสุข “แบ่งปัน แบ่งสุข บรรเทาทุกข์” (ตู้ที่ ๒) ไว้บริเวณหน้าสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำหรับ ตู้ พม.ปันสุข “แบ่งปัน แบ่งสุข บรรเทาทุกข์” ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำดื่ม และขนมมาใส่เอาไว้เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของต่าง ๆ มาบริจาคใส่ในตู้เพื่อร่วมทำบุญร่วมแบ่งปัน

หากประชาชนท่านใดเดือดร้อนต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถมาหยิบไปได้ฟรี!! ที่ตู้ พม.ปันสุข “แบ่งปัน แบ่งสุข บรรเทาทุกข์” ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 อ.เมือง จ.เพชรบุรี

(หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีมาร่วมแบ่งปัน) #ผู้รับอิ่มบุญ ผู้ให้อิ่มใจ


Share: