สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์บริการคนพิการ ร่วมต้อนรับคณะทัวร์อารยสถาปัตย์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กรุงเทพ-เพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายอาสาสมัครองค์กรคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะทัวร์อารยสถาปัตย์ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กรุงเทพ-เพชรบุรี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ทั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุมีการแสดงต้อนรับคณะดังกล่าวด้วย


Share: