สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “ ตีได้บุญ ทุนให้น้อง “ ร่วมมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกีฬา อาหารน้ำดื่ม ยารักษาโรค ให้แก่ครูและนักเรียน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “ ตีได้บุญ ทุนให้น้อง “ ร่วมมอบเงินพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกีฬา อาหารน้ำดื่ม ยารักษาโรค ให้แก่ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: