สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ชุดกาแฟและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.)

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์เครื่องครัว ชุดกาแฟและป้ายประชาสัมพันธ์ อพม. ให้แก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร(อพม.) จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 8 อำเภอ


Share: