สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดประชุมและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: