สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เลควิว รีสอร์ท ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม


Share: