สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเข้ารับบริการฉีดยาวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 2

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  2564 เวลา 9.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเข้ารับบริการฉีดยาวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 2 โดยปฏิบัติตามแนวทางการให้วัคซีนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้จังหวัดเพชรบุรี

Share: