สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและนมผง ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เพื่อส่งต่อให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.) เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ร้านหลงรักนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนในการรับมอบ ในการนี้ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหน่วยงาน ทีม One Home ประธาน อพม. และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย


Share: