สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่กักตัวจากสถานการณ์โควิด – 19

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทีม One Home และอาสาสมัครพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่กักตัวจากสถานการณ์โควิด – 19 จำนวน 62 ราย ณ หมู่บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: