สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเคสออกสื่อ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะอำ สมาคมโรตารี่จังหวัดเพชรบุรีและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมเคสออกสื่อ เพจ : พลเมืองในนครชะอำเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ ลงพื่นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: