สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับความร้อน พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลวังจันทร์ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับความร้อน พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่บ้านเคส หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: