สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมคณะทำงานด้านช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ครั้งที่1/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมคณะทำงานด้านช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ครั้งที่1/2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ณ ห้องประชุม ธารน้ำใจ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในราชานูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: