สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางสาวชยุดา ทรัพย์สงวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมมอบและสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองชุมพล เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดที่กักตัวตามบ้าน หอพักของตนเอง ต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


Share: