สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแกนนำคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยงานผู้สูงอายุ กลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการแกนนำคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ


Share: