สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด สารพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ และกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด ต่าง Gen ต่างวัย สืบสารสร้างสรรค์ได้….ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด


Share: