สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดและองค์กรสวัสดิการชุมชนนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครตามกฎหมาย ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดและองค์กรสวัสดิการชุมชนนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครตามกฎหมาย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม


Share: