สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: