สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้และดอกไม้ บริเวณข้างสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้และดอกไม้ บริเวณข้างสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564 โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานข้างสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: