สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น 3 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: