สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เคสออกสื่อ) กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าไม้รวก และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เคสออกสื่อ) กรณีเหตุการณ์ พายุเข้าทำให้ที่อยู่อาศัยพังจนไม่สามารถอาศัยได้ ทั้งนี้โดยมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้น พร้อมทั้งช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท และประสานสำนักงานกาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อซ่อมแซม ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป ณ ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จัหงัดเพชรบุรี


Share: