สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ในโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-YOUTH) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-YOUTH) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของชาติ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์ อย่างต่อเนื่องด้วยการแจกสื่อ ติดริบบิ้นขาว ให้กับส่วนราชการต่างๆ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ


Share: