หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ Stop Human Trafficking

เรื่อง : เส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ    การป้องกันและแก้ไข

เครดิต : กรุงเทพธุรกิจ/ศิริวรรณ สืบนุการณ์


Share: