เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการดูแลรักษาและทำความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการดูแลรักษาและทำความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.4) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: