เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาเกรด C เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: