งานเทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ประจำปี 2565 ณ บริเวณริมแม่น้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share: