ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


Share: