เศรษฐกิจใหม่ วิถีใหม่ ทักษะใหม่ในโลกอนาคต New economy,New Normal, New skills in the Future World

 เรื่อง “Metaverse โลกเสมือนจริง” พลิกโฉมเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม

เครดิต : ผ่าเศรษฐกิจโลก | TOP NEWS

เรื่อง 10 ทักษะแห่งอนาคตในปี 2025!?

เครดิต : Future Trends

เรื่อง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19

เครดิต : workpointTODAY


Share: