โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพร้อมด้วยคณะ วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยคณะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเขาย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา และคณะกรรมการจัดงานตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี


Share: