โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีน้อมนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวอาศิรวาทเทิดพระเกียรติ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้เด็กๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางปัญญา ได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มอร่อยอย่างมีความสุขเช่นก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด ไอศกรีม และขนม โดยนักเรียนได้ แสดงจินตลีลาคือหัตถาครองพิภพแทนคำขอบคุณนอกจากนั้นนักเรียนยังได้แสดงผลงานฝีมือศิลปะประดิษฐ การทำขนมทองม้วนตาลโตนด และผลผลิตจากโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เช่น ไข่ไก่ เห็ดฟาง เพื่อเป็นฐานสร้างงานอาชีพต่อไปได้ด้วย


Share: