โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: