โครงการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความรู้ ความสำคัญ สรรพคุณ ชนิดของสมุนไพรไทยและการนำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: