โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพิการ และการเฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีพิการ และการเฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างให้สตรีพิการครอบครัวสามารถพัฒนาศักยภาพ มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 80 คน โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมไดมอน รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: