โครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชม ความรัก ของคนในครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นับเป็นฐานแรกของการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสู่สังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เชื่อมั่น ครอบครัวอบอุ่น ภัยใดๆก็เข้ามาย่างกรายไม่ได้

วันวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นปะธานในการประชุมและได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับครอบครัวร่มเย็น พร้อมกันนั้นได้มอบโล่ รางวัล “ครอบครัวร่มเย็น”ให้นางมะลิ เวสสวัสดิ์ และมอบโล่รางวัล”บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว”ให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นด้วย ทั้งนี้มี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: