โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิกฎหมายอาญาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนตาบอด รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิกฎหมายอาญาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนตาบอด รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สาขาภาคกลางตอนบนและตอนล่างจำนวน 60 คน ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


Share: