โครงการส่งเสริมบทบาทเเละพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย เเละภาคประชาสังคม (อพม.) ใหม่

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมบทบาทเเละพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย เเละภาคประชาสังคม (อพม.) ใหม่ หรือผู้มีจิตอาสา ในพื้นที่ อำเภอ เเก่งกระจาน เเละ อำเภอชะอำ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม นาน่า รีสอร์ท ตำบลเเก่งกระจาน อำเภอเเก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจ เเก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: