โครงการส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านกลุ่มเปราะบางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพพื้นบ้านกลุ่มเปราะบาง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองพี่น้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 เลขที่ 58 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ


Share: