โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเเละหน่วยงานของรัฐ

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเเละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 ท่าน ณ โรงเเรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม


Share: