โครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. ใหม่ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. ใหม่ จำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอชะอำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเเละร่วมรณรงค์ยุติความรุนเเรงต่อเด็ก สตรี เเละบุคคลในครอบครัว ณ ศาลาสร้างสุข อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเเละมอบเกียรติบัตรเเละมอบเฟสชิว จำนวน 50 ชิ้น ให้เเก่ประธาน อพม. อำเภอชะอำ พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจเเก่ อพม.


Share: