โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการและความพิการ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายของชุมชน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน


Share: