โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: