โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบครัวในพื้นที่ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบครัวในพื้นที่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด


Share: